Nauczyciele szkoły


mgr Renata Mendrek - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Edyta Wójcik - edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Joanna Sabiniok - język polski, historia

mgr Joanna Michalska - język angielski, przyroda

mgr inż. Krystyna Hanzlik - matematyka

mgr Anna Kotowicz - wychowanie fizyczne, pedagog, WDŻ

mgr Joanna Pieczonka - informatyka, technika

mgr Małgorzata Machej - religia katolicka

mgr Joanna Rucka - Czernik - religia ewangelicka

mgr Izabela Hajduk - opiekunka świetlicy środowiskowej